Práce v katastru nemovitostí:

Geometrické plány pro:

- rozdělení pozemku

- změnu hranice pozemku

- vyznačení budovy

- změnu obvodu budovy

- věcné břemeno

- zpřesnění hranice

Práce v inženýrské geodézii