Vítejte na stránkách firmy Ing. Jaromír Vojta – Geodezie GP Naše firma zajišťuje komplexní služby v oboru zeměměřictví.
Zaměříme pro Vás veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí i v inženýrské geodézii.

Působíme desítky let v kraji Vysočina,která je zároveň i naším domovem.

Výsledky všech zeměměřických činností ověřuje Ing. Jaromír Vojta, který má úřední oprávnění
zeměměřického inženýra podle zákonu 200/1994 Sb. § 13 odst. 1 písm. a), b), c).
DBÁME NA DETAILY
GEODEZIE GP Ing. JAROMÍR VOJTA

Práce v katastru nemovitostí:

Geometrické plány pro:

 • rozdělení (oddělení) pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy

 • změna obvodu budovy (přístavba)
 • vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vyznačení vodního díla

Další práce:

 • vytyčování a zjištění vlastnických hranic
 • budování bodových polí
 • stabilizace žulovými mezníky nebo hraničními znaky

 

Práce v oblasti inženýrské geodézie:

 • zaměřování podzemních a nadzemních vedení 
  inženýrských sítí
 • zaměřování skutečného provedení staveb
 • usazení stavby v terénu dle projektu
 • mapové podklady pro projekt
 • vytyčování stavebních objektů
 • určení výšky, měření profilů, výpočet kubatur

Další služby:

 • ověřené kopie geometrických plánů
 • poradenství v oblasti geodezie